ร่วมงานกับเรา

 

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัทในเครืออธิกิต  

บริษัทของเรา ต้องการเพื่อนร่วมงานต่างๆ มากมาย ขอเชิญท่านผู้สนใจ ติดตามรายละเอียด ตำแหน่งงานต่างๆ ได้จากข้อมูลด้านล่างนี้


ตำแหน่งงานว่าง

ทนายความ(ประจำอ๊อฟฟิศ) 5 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

        ว่าความ จัดเตรียมเอกสารเพื่อฟ้องคดี รวบรวม ประสานงานองค์กร ลูกค้า และแผนก มีความอดทด รอบคอบสูง และสามารถเดินทางและทำงานต่างจังหวัดได้ สามารถวางแผนงานในคดีตามที่้บริษัทมอบหมายให้ รวมถึงมีใจรักในวิชาชีพทนายความ และงานในส่วนเสมียนทนายความ หน้าที่ดูแลงานในส่วนของคดีที่ทางบริษัทมอบหมายให้ ติดต่อศาล สถานที่ราชการ ทั่วประเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

        จัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินคดี และตรวจสอบความถูกต้อง, ยื่นฟ้องคดีต่อศาล, สืบคดีในวันนัดพิจารณา, นำคำบังคับ, คัดเอกสารต่างๆจากศาล, อทธรณ์/ฎีกา/ฟ้อง, ผ่านการว่าความดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล ชั้นบังคับคดี สามารถรับรองเอกสารได้ แลพ งานอื่นๆที่หัวหน้างานมอบหมาย *** ถ้ามีประสบการ์ณจะพิจารณาเป็นพิเศษ***

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย, หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์(มีใบขออนุญาตว่าความ)
- มีประสบการณ์ว่าความ 2 ปีขึ้นไป
- มีความขยัน อดทน รับผิดชอบในหน้าที่ ละเอียดรอบคอบ
- รักงานกฎหมาย มีความกระตือรือร้น และทำงานล่วงเวลาได้
- มีประสบการณ์คดีสถาบันการเงิน (กู้ยืม, ค้ำประกัน, จำนอง)
- มีรถยนต์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ (เบิกค่าน้ำมันได้)
- ถ้ามีประสบการณ์ คดีสวมสิทธิ, ฟ้องล้มละลายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานบังคับคดี จำนวน 2 ตำแหน่ง (สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

        ความผิดชอบงานด้านบังคับคดี ติดต่อตั้งเรื่องอายัดเงินเดือน รับเช็ค กรมต่างๆ เตรียมเอกสารเกี่ยวกับบังคับคดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35
- ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
- มีประสบการณ์การสืบทรัพย์, ยึดทรัพย์, อายัดเงินได้ 1 ปีขึ้นไป
- มีความกระตือรือร้น
- มีมนุษย์สัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารที่ดี
- ถ้ามีประสบการณ์ คดีสวมสิทธิ, ฟ้องล้มละลายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- งานอื่นๆที่หัวหน้างานมอบหมาย
*** ถ้ามีประสบการ์ณจะพิจารณาเป็นพิเศษ***

เสมียนทนาย 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

        คำนวณดอกเบี้ยธนาคาร  ออกโนติส

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- รวบรวมเอกสารประกอบสำนวนในคดี ตรวจสอบสำนวน
- จัดทำเอกสารยื่นคำร้อง คำขอ คำแถลงต่อสาน
- ติดตามผลของสำนวนคดี บันทึกและรายงานผล
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
- จัดเอกสารเกี่ยวกับคดีความ
- ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของคดีความ
- คัดเอกสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- ร่างจดหมายและตรวจสอบเอกสาร
- ร่างสัญญาต่างๆ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถเริ่มงานได้ทันที (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
*** ถ้ามีประสบการ์ณจะพิจารณาเป็นพิเศษ***

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย (ต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว)  - หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
- ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
-มีความกระตือรือร้น
- มีมนุษย์สัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารที่ดี
- สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้
- มีความรู้เรื่องเอกสารด้านกฎหมายและการจัดการเอกสารได้ดี
- มีทักษะในการประสานงาน เจรจาต่อรอง มีความคล่องตัวสูง ละเอียดรอบคอบ

พนักงานบัญชี 2 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และตรวจนับตามแนวนโยบายบริษัทฯ
- จัดทำรายงานภาษี งบสินค้าและงบการเงิน รวมทั้งเอกสารยืนยันยอดลูกหนี้
- บันทึกรายการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และนโยบายบริษัทฯ
- ออกใบกำกับภาษี จัดทำรายงานลูกหนี้เจ้าหนี้
- จัดเก็บเอกสารทางบัญชีต่างๆ
- งานอื่นๆที่หัวหน้างานมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- อายุ 22 ปีขึ้นไป
- ปวส , ปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือการเงิน
- มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี หรือการเงินมาก่อน
- มีความรู้ในด้านกฎหมายทางบัญชีและภาษีอากร
- มีทักษะทางด้านการใช้ computer
- มีความกระตือรือร้น
- มีมนุษย์สัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารที่ดี บุคลิกภาพดี

สวัสดิการ

ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
เงินเดือน  ( ปรับเงินเดือนประจำปี)
ค่าทำงานล่วงเวลา
เงินโบนัสตามผลงาน
ประกันสังคม
อบรมสัมมนา/กีฬา สันทนาการ/งานเลี้ยงสังสรรค์ตามโอกาส
เงินช่วยเหลือพนักงาน (งานแต่ง,งานบวช,คลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานศพ(บิดา,มารดา,ภรรยา,บุตร และตัวลูกจ้าง)
สวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย

เงินเดือน

ตามข้อตกลงของบริษัท

การสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท สำนักกฎหมาย อธิกิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
555/105 (โครงการ บีอเวนิว)ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
T/F. 02 192 5943-4

 

หรือส่งประวัติแนะนำตัวเองมาที่ 
athikit_account@hotmail.com