สํานักกฎหมายอธิกิตแอนด์ พาร์ทเนอร์ส

Sharp Method To Get Buy Custom Essay Pop Over To This Site website link Practical Method To Get Buy Custom Essay Look At This
สํานักกฎหมายอธิกิตแอนด์ พาร์ทเนอร์ส
ATHKIT & PARTNERS LAW OFFICE

 

สํานักกฎหมายอธิกิตแอนด์ พาร์ทเนอร์ส

        มีหลายคนที่มีความรู้ด้านกฎหมาย และในมุมมองของการประกอบอาชีพทนายความ หลายคนมองว่า การเป็นเจ้าสำนักงาน  จะต้องอายุเยอะและมีประสบการณ์ รวมถึงการศึกษาทางด้านกฎหมายสูง  แต่สำหรับผมไม่เคยคิดแบบนั้น และแสดงให้เห็นแล้วว่า  ผมสามารถสร้างองค์กรให้เติบโต และเปลี่ยนแนวคิดของวิชาชีทนายความ โดยที่อาศัยประสบการณ์ที่ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย โดยใช้เวลา 9 ปี ณ วันนี้ผมอายุ 41 ปี

Corporate Profile Presentation