บุคคลากรมืออาชีพ

why is gun control important essay https://essaywriterusa.com/

บุคคลากร มืออาชีพ
Professional Staff

        ทีมงานนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ ที่จะคอยดําเนินงานตามความประสงค์ของคุณ ในการเสนองานบริการด้านกฎหมายต่างๆ โดยจะทํางานควบคู่ไปกับองค์กรที่มีมาตรฐาน การทํางานแบบมืออาชีพ ซึ่งเราได้ยึดมั่นที่จะทํางานตามแนวอุดมการณ์ ในการทํางาน เพื่อพัฒนาองค์กรของเรามาโดยตลอด ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 30 ชีวิต ที่มีใจรักในการทํางานด้านการให้บริการงานที่มีกฎหมาย เข้ามาเกี่ยวข้อง ท่านสามารถติดต่อ พูดคุย เพื่อรับคําปรึกษากับทีมงานของเราได้ตลอดเวลา เรายินดีเสมอที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความสําเร็จของท่าน

คณะผู้บริหาร

นายนิติ อธิกิตมหากุล

กรรมการผู้จัดการ

• ผู้ก่อตั้ง / ประธานกรรมการผู้จัดการ
• ทนายผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ และสถาบันการเงิน

02-192 5943-4
089 120 0399
niti_atikit@hotmail.com

นางสาวกัญตนา อธิกิตมหากุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

02-192 5943-4
085 909 8288
athikitjang@gmail.com